top of page

NEST PSİKOLOJİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE ÇEREZ KULLANIMI

 

Nest Psikoloji olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Nest Psikoloji veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezimiz, yazılı iletişim kanallarımız, web-sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve mobil iletişim kanallarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Nest Psikoloji’nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. 

 

A. Danışan Kaydı

Nest Psikoloji’ye misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz kayıt olmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

 

– İsim Soyisim

– Cep Telefonu

– E-posta Adresi

– Randevu bilgisi

B. Hizmetlerimiz

Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin verileri talep ettikleri hizmetin sunulması sırasında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan uzmanlarımız tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere dayanarak işlenecektir. Danışanların, Nest Psikoloji’den almış olduğu hizmetler esnasında paylaştığı bilgiler, danışmanlık aldığı ilgili uzman haricinde erişime kapalı şekilde muhafaza edilmektedir.

Misafirlerimizin hizmet alımı tamamlandıktan sonra hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

– İsim Soyisim

– Fatura Bilgileri

Nest Psikoloji’yi aradığınızda veya ziyaret ettiğinizde randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla, aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

– İsim Soyisim

– Telefon Numarası

– E-posta Adresi

– Randevu Bilgisi

– Şikayetler ve Öneriler

Nest Psikoloji’ ye ait internet sitesinde bulunan İletişim Bilgilerini kullanarak Nest Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

Online olarak hizmet alımı yapılması durumunda ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ üzerinden danışmanlık gerçekleştirilecek olup, Nest Psikoloji tarafından bu görüşmeler esnasında “sunucuları yurtdışında bulunan uygulama” verileriniz kayıt altına alınmayacak ya da işlenmeyecektir. Online hizmet alımı esnasında kullanılan “sunucuları yurtdışında bulunan uygulama” tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ve yine aynı hukuki sebebe dayanarak yurtdışına aktarılabilmesi durumu, kullanılan uygulamanın sorumluluğunda olacaktır. Söz konusu görüntülü görüşmeye katılmanız bu konuda vermiş olduğunuz açık rızanız olarak değerlendirilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNUNUN (“KANUN”) 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;

1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi “Koşuyolu Mahallesi, Mahmut Yesari Cd. No:62, D:1, Kadıköy/İstanbul” adresli merkezlerimize yazılı şekilde fiziken veya noter vasıtasıyla veya nestpsikoloji@gmail.com mail adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.


 

ÇEREZ KULLANIMI

 

Çerezler, web-sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması vb.).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page