top of page

Nöropsikolojik Test (NPT)

Nöropsikolojik Değerlendirme nedir? 

 

Nöropsikolojik Değerlendirme normal yaşlanma ve demans arasındaki bilişsel farklılıkların tespiti amacıyla Nöropsikolojik testler kullanılarak uygulanan bir değerlendirme yöntemidir. Bunun yanında bilişsel bozuklukların tek sebebi demans hastalığı değildir. Aynı zamanda herpes ensefalopati, travmatik beyin hasarı, normal basınçlı hidrosefali, inme, travmatik beyin yaralanmaları vs. gibi ilerleyici olmayan ancak beyinde hasara yol açan bir takım durumlar mevcuttur. Bu tür hastalıkların yarattığı bilişsel bozukluğun tespiti ve rehabilitasyon programının düzenlenmesi amacıyla nöropsikolojik testler önemli bir klinik tanı aracıdır. 

 

Kimler uygulayabilir?

 

Nöropsikolojik değerlendirme uzun ve zahmetlidir, göreli olarak az sayıda profesyonelin sahip olabileceği karmaşık bir uzmanlık ister. Bu uzmanlığa sahip davranış nörologlar ve klinik nöropsikologlar tarafından bu testler uygulanabilmektedir.

 

Neyi Ölçer?

 

Bireylerin genel bilişsel düzeylerini ölçmektedir. Bu bilişsel beceriler; dikkat, yürütücü işlevler, hafıza, dil becerileri, görsel-algısal işlevlerdir. Bunun yanında hastaların sosyal davranışlarında (öfke ve saldırganlık, içe çekilme, dürtüsellik ve kontrol edememe vs.) ve psikolojik durumlarında (depresyon, anksiyete) herhangi bir değişikliğin tespiti için birtakım ilave testler ve klinik gözlem kullanılmaktadır.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

bottom of page